Aile Hukuku

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi (Anlaşmalı boşanma için gerekli görüşmelerin yürütülmesi, bu konuda sürece dair hukuki danışmanlık ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, açılan davanın takibi)
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi (Evlilikte edinilen malların paylaşımı, bu konuda açılması gereken katkı payı veya katılma alacağı davalarının takibi)
 • Boşanma davası ile nafaka ve maddi/manevi tazminat talepli karşı dava açılması ve takibi
 • Boşanma davası açılmaksızın çocuklar için iştirak nafakası talepli davalar
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi(Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ya da yabancıların yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi)
 • Ortak velayet hakkı, çocuk/çocuklar üzerindeki velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi talepli dava açılması ve takibi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi, nafakanın arttırılması veya azaltılması,  nafakanın kaldırılması talepli dava açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması.
 • Şiddet uygulayan veya şiddet eğilimi bulunan, kötü muamele gösteren eşin evden uzaklaştırılması ve 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili başvuruların yapılması ve takibi
 • Nişanlanmanın (Evlilik vaadinin) bozulması sonrasında tarafların uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi, Hediyelerin Geri Verilmesi, bu taleplere dayalı dava sürecinin takibi
 • Soy bağının kurulması, Soy bağının reddi, (toplumda yayın olarak “Babalık davası” olarak bilinen davaların açılması ve takibi) Nüfus kaydının düzeltilmesi, Evlat edinme işlemleri konusunda danışmanlık ve ilgili davaların takibi
 • Kadının yeni evlilik için bekleme süresinin (hiddet müddetinin) kaldırılması davaları
 • Boşanmadan sonra uygun hukuki yarara dayanan boşanılan eşin soyadını kullanma izni talepli veya soyadı kullanma izninin kaldırılmasına ilişkin dava açılması ve takibi

Blog Yazılarımız