Ceza Hukuku

NSF Hukuk Bürosu olarak uzman hukukçularımız ile birlikte
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde
 • Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde
 • İcra Ceza Mahkemelerinde
 • Çocuk Mahkemelerinde
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde
 • Sulh Ceza Hakimliğinde
görülen tüm yargılamalarda yakalamadan itibaren soruşturma başlangıcından itibaren ve mahkeme yargılaması (duruşma) ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdindeki istinaf kanun yolu yargılaması ile Yargıtay nezdindeki temyiz yargılaması, bu süreçteki duruşmaların takibinde şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk müdafi, şikayetçi(müşteki, yakınan), suçtan zarar gören, katılan(müdahil), mağdur vekili olarak hizmet vermekteyiz.
 • Özellikle İzmir’de ve Ege Bölgesindeki mahkemelerdeki yargılamalarınızda temsilinizde görev almaktayız. Ancak dosyanızın takibinin gerektirmesi durumunda Türkiye’nin her yanında savunma ve yargılamaya yön verme haklarınızın korunması açısından hizmet vermemiz mümkündür.
Ceza Hukuku alanında Avukatlık hizmetleri olarak,
 • Cumhuriyet Başsavcılığına cezai şikayette bulunulması, Savcılık soruşturmalarının takibi,
 • Soruşturma sonucunda verilecek kararlara (Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar vb.) itiraz,
 • Soruşturma sürecinde Seri Muhakeme Usulünün uygulanması, bu konudaki savcılık teklifi halinde süreç bilgilendirmesi ile tarafların temsili,
 • Hakkınızda açılacak veya açılmış olan ceza davasının takibi ve yürütülmesi konularında (tüm suç tipleri açısından özellikle yapılan ilk görüşme ve dosya incelemesi sonucunda kurulan güven ilişkisi doğrultusunda)
 • Hakkınızdaki ceza yargılamasında Basit Yargılama Usulünün uygulanacağı ihtarıyla gönderilen savunma veya şikayetlerinizin bildirilmesi ihtaratlı tebligatı neticesinde gerekli yazılı usulün yürütülmesi, süreç hakkında bilgilendirme ve tarafların yargılamada temsili,
 • Çocuk Koruma Kanunu temelli çocuk yargılamalarında suça sürüklenen çocuk müdafiliği ile suçun mağduru olan çocukların temsili
 • Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlanan koruma tedbiri kararlarına (Tutuklama, Adli Kontrol, Elkoyma, Arama, Banka Hesaplarına Tedbir, Malvarlığına Tedbir vb.) itirazlar ve sürecin takibi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan lisans ve diğer hakların ihlali temelli cezai uzlaşma görüşmelerinin ve davanın takibi
 • Ceza Yargılamasında kapsamı genişletilen Özel Muhakeme Usullerinden Uzlaşma veya Önödeme süreçlerinde hukuki yardım sağlanması ve bu süreçlerin takibi
 • Olağanüstü kanun yolu başvurularında bulunulması ve hukuka aykırı olduğu düşünülen kesin hükümlere karşı izlenebilecek hukuki yolların belirlenmesi ve bu süreçlerin takibi ( Kanun Yararına Bozma, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi, Yargılamanın Yenilenmesi, bu kapsamında infazın durdurulması talepleri)
 • Cezanın infazının ertelenmesi başvurularının takibi
 • Ceza İnfaz Kurumundaki Disiplin Cezalarına itiraz ve takibi
 • Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulanacak infaz talebi ve bu talepleri takibi
 • Özel infaz usulleri (Gece veya Haftasonu Cezaların İnfazı, Kadınların, 70 veya 75 yaş üstü kişilerin durumuna dair) talepleri ile bu taleplerin takibi
 • Koşullu Salıverilme
 • Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma veya adli para cezalarının infazı hakkında hukuki yardım
 • Elektronik kelepçe ile infaz

Blog Yazılarımız