Gayrimenkul, Kira & Kentsel Dönüşüm Hukuku

NSF HUKUK BÜROSU olarak, gayrimenkul ve kira hukuku alanlarında çalışmakta ve müvekkillerimize dava ve sözleşmelerine ilişkin süreçlerde hukuki destek vermekteyiz.

TAŞINMAZ, KİRA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKUNA İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ :

 • Arsa Payı Karşılığı (Kat Karşılığı) İnşaat Sözleşmeleri hazırlanması,
 • Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları ve takibi,
 • SİT Alanları, Koruma Alanları, Tarihi Eser veya Kültür Varlığı Tescili Sonrasında Maliklerin Açacağı Davalar ve takibi,
 • Orman Kanunu ve Kıyı Kanunu Gereğince Tapusu Hazine’ye Verilen Gayrimenkuller İçin Tazminat Davaları,
 • Kamuya Terk Edilmiş Taşınmazların İadesi ve Tazminat Davaları,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ve takibi,
 • Tahliye Davası açılması ve takibi,
 • Bu kapsamda süreçte gereken miras ortaklığının giderilmesi davası ( İzale-i Şüyu ) açılması ve takibi,
 • Kamulaştırma bedelinin arttırılması talepli davası açılması ve takibi,
 • Şuf’a (Ön Alım) hakkına dayalı davanın açılması ve takibi,
 • Kira bedelinin tespiti, kira bedelinin yeniden değerlenmesi için gereken davaların açılması ve takibi,
 • Ecrimisil (Haksız kullanıma ilişkin mali taleplere dayanan) davaları açılması ve takibi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinmesi ile ilgili tüm işlemler,
 • İnançlı akde dayalı tapu iptali, tescil davaları açılması ve takibi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, İpoteğin kaldırılması konularının takibi,
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, gibi özel durumlara ilişkin ihtilafların      çözümlenmesi ve bu konuya ilişkin davaların takibi,
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Kat Mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar, Apartman sorunları ve Kat Malikleri Kurulu kararlarına karşı açılacak davaların takibi
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerh işlemleri,
 • Kentsel dönüşüm ile ilgili süreç ve hukuki işlemlerin takibi,
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi,
 • Gayrimenkul alım yolu ile Türk Vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin danışmanlıklar.

Blog Yazılarımız