Hukuki Danışmanlık

NSF Hukuk Bürosu olarak, ilk görüşmeden itibaren müvekkillerimize; menfaatlerinin korunmasına odaklı, etkin ve seçeneklere açık şekilde hukuki hizmet vermeye çalışmaktayız.

Hukuk büromuzda yerli ve yabancı şirketlere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması (KVKK Hukuku) ve İcra ve İflas Hukuku başta olmak üzere ihtiyaç duyabilecekleri tüm hukuki konularda hukuki danışmanlık/hukuk müşavirliği hizmetleri sözleşmemiz doğrultusunda sürekli veya sözleşmede belirlenen aralıklarla etkin şekilde sağlanmaktadır.

 • Kişiler (Gerçek ve Tüzelkişiler) ve Ticari şirketler arası sözleşmelerin hazırlanması,
 • Her türlü davada şahıs ve şirketlerin temsili,
 • Şirketlere aylık müşavirlik veya düzenli hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İstinaf, Temyiz, Karar Düzeltme ve Kanun Yararına Bozma dilekçesi hazırlanması veya bu başvuru dilekçelerine cevap dilekçelerinin hazırlanması ile süreçlerin takibi,
 • Sözlü ve yazılı olarak (elektronik yazışma) hukuki uyuşmazlıklara ilişkin sorularınızı cevaplamak ve tüm iş ve işlemlerinizde bir hukuki sorunu henüz doğmadan engellemek amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • İşletmenizin ihtiyacının olacağı iş ve işlemlerinize özel ticari alım-satım, danışmanlık, uzun vadeli hizmet sunumuna dair sözleşmeleri inceleyerek yasal şartlara uyarlamak,
 • Tüm çalışanlarınız için hizmet/ iş sözleşmelerini incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, fazla mesai düzenlemelerine uygun beyannamelerin hazırlanması, işyeri disiplin yönetmeliklerinin düzenlenmesi, izin evraklarının ve işyerinde yaşanabilecek durumlara ilişkin tutanak şablonlarının belirlenmesi,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında VERBİS sistemine işyerinin kaydı konusunda danışmanlık hizmetleri sunulması, bu konuda yapılacak hizmet alımı konularında hukuki süreçlerin takibi ve yönetimi,
 • Tarafınıza karşı yapılan kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvuruların yanıtlanması, sonuçlandırılması,
 • Şirketiniz tarafından kamuoyuna ilan edilecek aydınlatma metinlerinin hazırlanması ve ticari şirket yapısına ve yapılan iş/ sunulan hizmetlerin özelliklerine göre yapılandırılması,
 • Tarafınızca hak talebi için keşide edilecek ihtarnamelerin hazırlanması ve tarafına karşı keşide edilmiş ihtarnamelere karşı cevabi ihtarname hazırlanması, gönderimi ve sürecin takibi,
 • İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk toplantılarında şirketinizin temsili ve arabuluculuk süreci ile ihtiyari arabuluculuk kurumu ile hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

Blog Yazılarımız