İcra & İflas Hukuku

 • Kambiyo Senetleri olan Çek, Senet(Bono), Poliçeye özgü icra takiplerinin başlatılması ve alacak tahsili,
 • İhtiyati Haciz talepli davalar ve tamamlayıcı icra takipleri,
 • Rehnin Paraya Çevrilmesine ilişkin icra takipleri,
 • Mahkeme Kararına(İlama) Dayanan icra takipleri,
 • Genel Haciz Yolu ile adi alacaklara dayanan icra takipleri,
 • Haciz, Muhafaza ve Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Taşınmaz tahliyesine ilişkin takipler ve tahliye işlemleri,
 • İcra takiplerine yapılan veya yapılacak itirazlara ilişkin itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları,
 • İcra Ceza ve İcra Hukuk davaları,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemleri,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yeddieminliği suistimal davaları ve takibi

 

Blog Yazılarımız