İdare Hukuku

NSF HUKUK BÜROSU olarak, İdare Hukuku alanında vermekte olduğu hizmetler;

 • İdari şikayetlerin hazırlanması ve takibi
 • Hak talebi için zorunlu İdari Başvuru Yoluna ilişkin süreçlerin yönetimi,
 • İdari işlemlerin İptal Davaları,
 • İdari eylem ve işlemlerden doğan, hizmet kusuruna dayanan tazminat talepli Tam Yargı Davaları,
 • Yürütmenin durdurulması talepli davalar,
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki Elatma) Davaları,
 • Belediyeler (Belediye Encümenince) tarafından kesilen idari para cezalarının iptaline ilişkin davalar,
 • Sosyal Güvelik Kurumu tarafından kesilen idari para cezalarının iptaline ilişkin davalar,
 • Ağır hizmet kusuru nedeniyle hastaneler aleyhine açılan tam yargı davaları ve bu davaların ihbar edildiği doktorların katılan vekilliği olarak temsili
 • Atama (Asaleten, Naklen, Görev Değişikliği, Kadro değişikliği) konusunda idari işlemin iptaline dair davalar
 • Mobbing (İşyerinde psikolojik taciz) sebepli davalar
 • Disiplin soruşturması ile 4483 sayılı yasa gereğince soruşturma izni konulu öninceleme soruşturmalarında tarafların temsili, ilk savunmaları
 • 4483 sayılı yasa gereğince verilen soruşturma izninin verilmesine dair karara itiraz veya soruşturma izni verilmemesine dair karara karşı açılan iptal davalarının takibi ve tarafların temsili
 • Disiplin cezalarının iptali ve disiplin yargılamasının takibi ve tarafların temsili

Blog Yazılarımız