Miras Hukuku

 • Vasiyetname Düzenlenmesi, Vasiyetnameler ve ölüme bağlı diğer tasarruflar konusunda danışanların bilgilendirilmesi ve taleplerine uygun en doğru tasarruf işlemi konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Miras Taksim(Paylaşım) Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Miras Payının Devri Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, (Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasçılıktan Çıkarma)
 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları
 • Reddi Miras (Mirasın Reddi) Davaları
 • Miras ortaklığındaki (iştiraken malik olunan) malların yönetimi, bu malların gelirleri ve giderlerinin yönetimi ve bu konudaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü
 • Terekenin Tespiti, Vasiyetnamenin açılması davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Tenkis (Saklı Paya Tecavüzün Giderilmesi, Saklı Pay İhlaline İlişkin) Davaları
 • Denkleştirme Davaları (Miras bırakanın yasal mirasçılarına yapmış olduğu kazandırmaların denkleştirilmesi ile mirasın eşit veya miras payları oranında paylaşılması)
 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları
 • Muris Muvazaası Davaları (Miras Bırakanın ölümünden önce devrettiği taşınmazların terekeye iadesi talepli davalar)
 • Miras Nedeniyle İstihkak Davaları

Blog Yazılarımız